Ζωή Νικητάκη (Zoe) Αυτοδίδακτη Ζωγράφος – Εικονογράφος, Αφηγήτρια Παραμυθιών, Συγγραφέας, Φιλόλογος και Ψυχοδυναμική Χρωματοθεραπεύτρια

 

 

Copyright in artworks is retained by the artists, even after ownership of the artwork is transferred to you through purchase.

This website and the photographs herein are copyright of the owner of Govedarou Art Gallery.

All rights reserved.

Usage of this web site constitutes acceptance of our terms and conditions