Επικοινωνία

Αν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε ένα ζωγραφικό έργο μου ή αν θέλετε μια συνεργασία για εικονογράφηση βιβλίου,
ή αν ενδιαφέρεστε για μια διαδραστική παράσταση αφήγησης παραμυθιών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου:
στέλνοντάς μου e mail στη διεύθυνση: nikitakizoi@yahoo.gr
στο τηλέφωνο: 030 6947016653
στέλνοντάς μου μήνυμα σε μια από τις ακόλουθες σελίδες: